Registrujte se a získejte obratem SLEVU 5 % na první objednávku a možnost věrnostních slev - více informací.

Reklamační řád pro podnikatele

 

I. Kdo jsme a čeho se tento reklamační řád týká

 1. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek www.onlinegastro.cz od společnosti KOHR Invest s.r.o., IČO: 064 08 851, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 281551 5688, tel. 228 229 958 (dále jen „my“).
 2. Pokud při nákupu uvedete své IČO, použije se pro vás tenhle reklamační řád pro podnikatele (dále jen „vy“).
 3. Cílem tohoto dokumentu, reklamačního řádu, je vysvětlit vám, jak můžete uplatnit svá práva z vadného plnění a jak probíhá reklamace.
 4. Tento reklamační řád je součástí našich obchodních podmínek.
 5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

 

II.  Práva z vadného plnění, reklamační proces

 • §   Vady
 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
  1. se zboží hodí k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
  2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  3. zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • §   Uplatnění práva z vadného plnění
 1. Reklamaci, prosíme, uplatněte prostřednictvím našeho reklamačního modulu, který najdete zde.
 2. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
  1. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 3. Dopravu zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zpět na naši adresu si vždy domluvíme individuálně. . Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na vaše náklady.
 • §   Vady zboží
 1. Pokud má zboží vady, můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. bezplatné odstranění vady opravou;
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 2. Pokud považujete vadu zboží za podstatné porušení smlouvy, jste povinni nám to doložit.
 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok:
  1. na odstranění vady;
  2. přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Vezměte na vědomí, že dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny anebo neodstoupíte od smlouvy v případě nepodstatného porušení smlouvy, můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu.
 5. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • §   Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění
 1. Odpovědnost za vady se nevztahuje na:
  1. opotřebení zboží jeho obvyklým užívání, například ošoupání spotřebiče;
  2. použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení,
  3. vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, třeba když něco ulomíte nebo je vada způsobená špatným zapojením přístroje.
  4. za vadu zboží nelze považovat ani rozdílné odstíny barev ve skutečnosti a na monitorech nebo displejích.
 2. Pokud jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
 3. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.
 • §   Vyřízení reklamace
 1. Co nejdříve rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Co nejdříve i vaši reklamaci posoudíme.
 2. Nemáte právo na úhradu vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.
 3. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
×

Splátková kalkulačka ESSOX

×