Registrujte se a získejte obratem SLEVU 5 % na první objednávku a možnost věrnostních slev - více informací.

Obchodní podmínky OnlineGastro

 

I. Kdo jsme a co děláme

Cílem těchto obchodních podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak můžete naše zboží objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.

 1. Prodávajícím je společnost KOHR Invest s.r.o., IČO: 064 08 851, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 281551, tel. 228 229 958 (dále jen „my“), která prostřednictvím svého e-shopu umístěného na webových stránkách www.onlinegastro.cz (dále jen „webové stránky“) prodává a inzeruje své zboží, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy“) mohou prostřednictvím webových stránek, e-mailem nebo po telefonu objednat a uzavřít kupní smlouvu.
 2. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek, po telefonu nebo e-mailem a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i smlouva mezi námi.
 3. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

 

II. Uživatelský účet

Na našich webových stránkách můžete na základě registrace vstoupit do uživatelského rozhraní.

Prostřednictvím uživatelského účtu také můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace.
 2. Při registraci, ale i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. třetích osob.
 4. Při registraci nám také můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Prosím, seznamte se také s informacemi o zpracování osobních údajů dostupných v záložce Ochrana osobních údajů.

 

III. Koupě zboží

Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, zde najdete informace týkající se tohoto nákupu:

 1. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu.
 2. Naše zboží si můžete objednat na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o:
  1. zboží;
  2. ceně;
  3. způsobu úhradu ceny;
  4. požadovaném způsobu dodání zboží;
  5. o nákladech s tím spojených.
 3. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).
 4. Objednávku můžete vytvořit i prostřednictvím e-mailu odeslaného na naši adresu info@onlinegastro.cz  nebo telefonicky na čísle +420 228 229 958. Obsahem takové Objednávky musí být:
  1. vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení;
  2. vybraný způsob dodání zboží a způsob úhrady ceny za zboží;
  3. vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení nebo firma; bydliště, sídlo nebo místo podnikání; adresa pro dodání zboží; IČO, pokud nenakupujete jako spotřebitel; DIČ, pokud jste plátcem DPH; telefonní číslo);
  4. váš souhlas s těmito podmínkami.
 5. Pokud bude některá z náležitostí Objednávky chybět, budeme vás o tom informovat, abyste ji mohli doplnit.
 6. Poté, co obdržíme kompletní Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky.
 7. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.
 8. Pokud prostřednictvím Objednávky objednáváte velké množství zboží a my vám můžeme nabídnout nižší cenu anebo si myslíme, že vám za podobnou cenu můžeme nabídnout zboží vyšší řady, jsme rovněž oprávněni vás kontaktovat a domluvit se na úpravě Objednávky. Takovou upravenou Objednávku vám pak zašleme na váš e-mail a okamžikem, kdy nám ji e-mailem odsouhlasíte, je mezi námi uzavřena kupní smlouva, která se také řídí těmito podmínkami.
 9. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.
 10. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
 11. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat. Slevové kupony a dárkové poukázky je možné uplatnit pouze za podmínek uvedených na daném poukazu.
 12. Upozorňujeme, že rozměry uvedených produktů/zboží jsou (dodavatelem) určené jako maximální, a to se započítáním ovladačů, madel apod., proto pokud budete chtít zakoupené zboží instalovat do prostoru, který je přesně na míru, nebo budete dokupovat podstavec, vyčkejte, až budete mít k dispozici technický list. Ten Vám na vyžádání dorazí s objednaným zbožím, emailem, nebo si jej v případě potřeby u nás můžete vyžádat ještě před koupí.

 

IV. Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jak můžete za zboží zaplatit.

 1. U zboží zveřejněného na našich webových stránkách je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
 2. Kupní cenu a případné náklady spojené dodáním zboží můžete uhradit následujícími způsoby:
  1. hotově při převzetí zboží v naší provozovně;
  2. na dobírku;
  3. bezhotovostně na náš účet na základě zálohové faktury s uvedením variabilního symbolu z dané faktury;
  4. bezhotovostně na náš účet, s uvedením variabilního symbolu z faktury, přičemž využíváme tyto bankovní účty:
   1. číslo 4978596389/0800 vedený u České spořitelny, a.s.;
   2. číslo 4978596389/0100 vedený u Komerční banky, a.s.;
   3. číslo 4978596389/2010 vedený u Fio banky, a.s., v případě plateb ze Slovenska je možné provést je zdarma na tento účet prostřednictvím následujících údajů: IBAN: CZ5920100000004978596389, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.
  5. prostřednictvím služby GoPay;
  6. prostřednictvím služby Google Pay;
  7. pomocí úvěru společnosti ESSOX s. r. o. nebo EUROLEASING CZ s.r.o.
 3. Celou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být kupní cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy.
 4. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno.
 5. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
 6. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů. A bude Vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.
 7. V případě, že je sjednáno placení kupní ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

 

V. Doručení zboží

V tomto článku podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

 1. Zboží vám doručíme po území celé Evropské unie.
 2. V některých případech vám můžeme poskytnout dopravu zdarma. Bez ohledu na to, zda náklady na dopravu hradíte či nikoliv, doprava zpravidla nezahrnuje vynášení, stěhování na místo ani montáž technologie, pokud se nedohodneme jinak. V případě zájmu o tuto doplňkovou službu je nutno zadat poptávku na naší infolince.
 3. Zboží dodáváme prostřednictvím námi vybrané přepravní služby přímo na adresu dodání, kterou jste uvedli v Objednávce. Osobní odběr v naší provozovně je možný.
 4. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.
 5. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.
 6. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte. Pokud jste podnikatelem, neodpovídáme za škodu způsobenou při přepravě, nebezpečí škody na věci na vás přechází okamžikem odeslání zboží.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, můžete odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě koupě zboží končí lhůta uplynutím 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
 2. Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. bylo zboží upraveno nebo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno vašim potřebám, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání;
  2. bylo zboží dodáno v zapečetěném obalu, z takového obalu bylo vyňato a z ochrany zdraví nebo hygienických důvodů jej není vhodné vrátit;
  3. zboží podléhá rychlé zkáze;
  4. zboží bylo nenávratně smíseno s jiným;
  5. pokud jsme službu v plném rozsahu poskytnuli nebo pokud jsme vám s vaším souhlasem započali s poskytováním služby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Souhlas s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy vyjadřujete prostřednictvím souhlasu s těmito obchodními podmínkami;
  6. jsme provedli údržbu nebo neodkladnou opravu v místě, které jste nám určili, na vaši výslovnou žádost. To ale neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení oprav nebo údržby. 
  7. I přesto se vám však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.
 3. Od smlouvy můžete odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží.
 5. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží.  Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží nesete vy.
 6. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.
 7. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu. Kupní cena vám bude vrácena podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 8. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

 

VII. Co když zboží bude mít nějakou vadu? A jak je to se zárukou?

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v reklamačním řádu.

§   Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění uplatňujete u nás na adrese naší provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady upravuje reklamační řád. Souhlasem s obchodními podmínkami stvrzujete seznámení s reklamačním řádem, který je dostupný pro podnikatele ZDE a pro spotřebitele ZDE. V případě reklamace jste povinni postupovat podle tohoto reklamačního řádu.
 3. Při oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, postupujte prosím obdobně jako při uplatňování práv z vadného plnění dle Reklamačního řádu pro spotřebitele.

 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Závěrečná ujednání

 1. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.
 4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 5. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách www.onlinegastro.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 8. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@onlinegastro.cz.

 V Praze, dne 5.1.2023

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×